Trung Quốc | Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn | 6N5Đ

  • Tham quan Phượng Hoàng cổ trấn, dạo sông Đà Giang
  • Khám phá Thiên Môn Sơn
  • Dạo thuyền Hồ Bảo Phong
  • Checkin 72 Kỳ Lầu
  • Ghé thăm Phù Dung Trấn

Mọi thông tin cần hỗ trợ nhanh, vui lòng liên hệ Hotline 0357.944.878 hoặc 0399.097.979

16.690.000 

ĐẶT TOUR