Trung Quốc | Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn | 5N4Đ

  • Tham quan Phượng Hoàng cổ trấn
  • Dạo thuyền trên sông Đà Giang
  • Check-in 72 Kỳ Lầu
  • Khám phá Thiên Môn Sơn kỳ vĩ
  • Dạo bước Hồ Phong Bảo

Mọi thông tin cần hỗ trợ nhanh, vui lòng liên hệ Hotline 0357.944.878 hoặc 0399.097.979

15.690.000 

ĐẶT TOUR