Trung Quốc | Trịnh Châu – Phủ Khai Phong – Thiếu Lâm Tự – Lạc Dương – Long Môn Hang – Tây An | 5N5Đ | NO SHOPPING

  • Khai Phong Phủ
  • Thiếu Lâm Tự
  • Thành cổ Lạc Dương
  • Long Môn Thạch Động
  • Bảo tàng Binh Đoàn Đất Nung
  • Làng cổ dưới lòng đất Thiểm Châu

Mọi thông tin cần hỗ trợ nhanh, vui lòng liên hệ Hotline 0357.944.878 hoặc 0399.097.979

18.990.000 

ĐẶT TOUR