TOUR DU LỊCH

CHÙM TOUR LỄ 30/4 – 1/5

THIÊN ĐƯỜNG HẠ GIỚI | QUỐC BẢO GẤU TRÚC
LỄ 30/4 | HOÀNH TRÁNG BẬC NHẤT TRUNG HOA
LỄ 30/4 | HOÀNH TRÁNG - ĐỘC LẠ
5 Ngày 4 Đêm
12.990.000 
LỄ 30/4 | Tháng 5 giá mềm | Giờ bay đẹp
4 Ngày 3 Đêm
8.290.000 
LỄ 30/4 | TƯƠI ĐẸP VÀ BÌNH YÊN
LỄ 30/4 | THIÊN ĐƯỜNG HẠ GIỚI
TOUR LỄ 30/4 | CHẤT LƯỢNG CAO
ĐẸP 4 MÙA | LỄ 30/4 | 5 SAO
LỄ 30/4, 2/9 | TOUR CAO CẤP | TOUR HÈ GIA ĐÌNH

TOUR ĐÔNG NAM Á

ĐẢO PENANG XINH ĐẸP | DI SẢN VĂN HÓA
4 Ngày 3 Đêm
8.990.000 
LỄ 2/9 | TẾT TÂY | Giờ bay đẹp
4 Ngày 3 Đêm
8.290.000 
LỄ 30/4 | Tháng 5 giá mềm | Giờ bay đẹp
4 Ngày 3 Đêm
8.290.000 
LỄ 30/4 | TƯƠI ĐẸP VÀ BÌNH YÊN
Thứ 4 hàng tuần | ĐẤT NƯỚC TƯƠI ĐẸP VÀ BÌNH YÊN
5 Ngày 4 Đêm
11.990.000 
LỄ 30/4, 2/9 | TOUR CAO CẤP | TOUR HÈ GIA ĐÌNH

TOUR TRUNG QUỐC

THIÊN ĐƯỜNG HẠ GIỚI | QUỐC BẢO GẤU TRÚC
HOÀNH TRÁNG BẬC NHẤT TRUNG HOA
LỄ 30/4 | HOÀNH TRÁNG BẬC NHẤT TRUNG HOA
LỄ 30/4 | HOÀNH TRÁNG - ĐỘC LẠ
5 Ngày 4 Đêm
12.990.000 
"TRÊN CÓ THIÊN ĐÀNG - DƯỚI CÓ TÔ HÀNG"
ĐẸP 4 MÙA | ĐẸP ĐẾN NAO LÒNG
LỄ 30/4 | THIÊN ĐƯỜNG HẠ GIỚI
Thứ 6 hàng tuần | HOÀNH TRÁNG - ĐỘC LẠ
4 Ngày 3 Đêm
10.990.000 
ĐẸP 4 MÙA | LỄ 30/4 | 5 SAO
ĐẸP 4 MÙA | 5 SAO

TOUR HONG KONG | ĐÀI LOAN

TOUR LỄ 30/4 | CHẤT LƯỢNG CAO

TOUR NHẬT BẢN | HÀN QUỐC

TẤT CẢ TOUR DU LỊCH

THIÊN ĐƯỜNG HẠ GIỚI | QUỐC BẢO GẤU TRÚC
ĐẢO PENANG XINH ĐẸP | DI SẢN VĂN HÓA
4 Ngày 3 Đêm
8.990.000 
HOÀNH TRÁNG BẬC NHẤT TRUNG HOA
LỄ 30/4 | HOÀNH TRÁNG BẬC NHẤT TRUNG HOA
LỄ 30/4 | HOÀNH TRÁNG - ĐỘC LẠ
5 Ngày 4 Đêm
12.990.000 
LỄ 2/9 | TẾT TÂY | Giờ bay đẹp
4 Ngày 3 Đêm
8.290.000 
LỄ 30/4 | Tháng 5 giá mềm | Giờ bay đẹp
4 Ngày 3 Đêm
8.290.000 
LỄ 30/4 | TƯƠI ĐẸP VÀ BÌNH YÊN
Thứ 4 hàng tuần | ĐẤT NƯỚC TƯƠI ĐẸP VÀ BÌNH YÊN
5 Ngày 4 Đêm
11.990.000 
"TRÊN CÓ THIÊN ĐÀNG - DƯỚI CÓ TÔ HÀNG"
ĐẸP 4 MÙA | ĐẸP ĐẾN NAO LÒNG
LỄ 30/4 | THIÊN ĐƯỜNG HẠ GIỚI
TOUR LỄ 30/4 | CHẤT LƯỢNG CAO
Thứ 6 hàng tuần | HOÀNH TRÁNG - ĐỘC LẠ
4 Ngày 3 Đêm
10.990.000 
ĐẸP 4 MÙA | LỄ 30/4 | 5 SAO
ĐẸP 4 MÙA | 5 SAO
LỄ 30/4, 2/9 | TOUR CAO CẤP | TOUR HÈ GIA ĐÌNH